Slávnostné otvorenie múzea

Dňa 9.júna 2016 po 15 hod sme spolu s pozvanými hosťami, Milošom Mečířom a Karin Habšudovou Cílekovou, prestrihli pásku a slávnostne otvorili a sprístupnili verejnosti naše tenisové múzeum. Pozvaní boli aj ľudia, čo sa významne pričinili o to, aby múzeum vzniklo, kamarát z Týne nad Vltavou Daniel Mikulička, jeden z exponátov nám zapožičal aj pán Jurosz z Prahy a všetci naši priaznivci a podporovatelia.