Akcie a oznamy

Dňa 9.júna 2016 po 15 hod sme spolu s pozvanými hosťami, Milošom Mečířom a Karin Habšudovou Cílekovou, prestrihli pásku a slávnostne otvorili a sprístupnili verejnosti naše tenisové múzeum. Pozvaní boli aj ľudia, čo sa významne pričinili o to, aby múzeum vzniklo, kamarát z Týne nad Vltavou Daniel Mi...

Čítať viac

V júni 2015 sme si urobili výlet k Bodenskému jazeru, aby sme sa stretli s najvýznamnejším zberateľom a zároveň aj výrobcom a vynálezcom tenisových rakiet pánom Siegfriedom Kueblerom.

Pozvanie dostalo len zopár zberateľov z Európy a tak to bola pre nás (mna a moju rodinu) veľká česť a štyri hodiny...

Čítať viac

Už sa stalo pomaly tradíciou, že sa raz do roka uskutoční v niektorom európskom meste stretnutie zberateľov tenisových rakiet. Tento rok sme si vybojovali miesto stretnutia u nás na Slovensku a tak sme sa 28. mája 2016 mohli takto zvítať s našimi priateľmi z Belgicka, Švajčiarska, Poľska a Českej re...

Čítať viac